پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
 

 شرکت های همکار در زمینه عمرانی

 
  
  
  
نام شرکتشرکت صنایع روشنایی نیک نور
زمینه همکاریعمرانی
نام مدیر عاملحمیدرضا مدنی راد
 
نام شرکتشرکت گسترش فناوری عمران زیست
زمینه همکاریعمرانی
نام مدیر عاملصابر مسعودی
 
نام شرکتشرکت ساختمانی و راهسازی ازرج
زمینه همکاریعمرانی
نام مدیر عاملعباس حری
 
نام شرکتشرکت تولیدی صنعتی نور جم
زمینه همکاریعمرانی
نام مدیر عاملمحمد پولادیان کاری
 
نام شرکتشرکت مهندسی احداث گستر نیروی پارس
زمینه همکاریعمرانی
نام مدیر عاملفرهاد مستاجران
 
نام شرکتشرکت تعاونی بدرفولاد تهران
زمینه همکاریعمرانی
نام مدیر عاملامیررضا شیخ سلفی
 
نام شرکتشرکت گام اراک
زمینه همکاریعمرانی
نام مدیر عاملنصراله رهنما