پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

نام شرکت

شرکت ایران سولار

زمینه همکاری

ارتباطات

نام مدیر عامل

احمد توکلی

ضمايم

ایجاد شده از توسط صادقی
آخرین اصلاح در