پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

نام شرکت

شرکت نقش اول کیفیت (NAK)

زمینه همکاری

ارتباطات

نام مدیر عامل

محمد مهدی عباسخانی

ضمايم

ایجاد شده از توسط صادقی
آخرین اصلاح در