پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
 

 شرکت های همکار در زمینه ITS

 
  
  
  
زمینه همکاریITS
نام مدیر عاملسید جمال خالقی
نام شرکتشرکت نگرش رایانه پویا
 
زمینه همکاریITS
نام مدیر عاملمحمدصادق مکارم
نام شرکتشرکت بصیر پردازش قشم
 
زمینه همکاریITS
نام مدیر عاملمحمد ترکمندی
نام شرکتشرکت سامانه های هوشمند راه ابریشم
 
زمینه همکاریITS
نام مدیر عاملامیرحسین اشعری
نام شرکتشرکت تاجران جاده ابریشم
 
زمینه همکاریITS
نام مدیر عاملامیراحمد سپهری
نام شرکتشرکت گستران صنایع نوین پارس
 
زمینه همکاریITS
نام مدیر عاملسید جواد رضایی
نام شرکتشرکت صنایع الکترواپتیک صا ایران
 
زمینه همکاریITS
نام مدیر عاملعباس فرنیا
نام شرکتشرکت پویش پرداز
 
زمینه همکاریITS
نام مدیر عاملمحمدایمان افضلیان
نام شرکتشرکت دانش پژوهان فن آورکاران
 
زمینه همکاریITS
نام مدیر عاملمهدی ابراهیمیان
نام شرکتشرکت مهندسی طلوع ایده و روش
 
زمینه همکاریITS
نام مدیر عاملجاوید شهریاری
نام شرکتشرکت فن آوران اطلاعات همسو
 
زمینه همکاریITS
نام مدیر عاملعامر امیری
نام شرکتشرکت فضای ارتباطات آریانا
 
زمینه همکاریITS
نام مدیر عاملمرتضی پویان
نام شرکتشرکت توزین الکتریک
 
زمینه همکاریITS
نام مدیر عاملحمیدرضا عاصمی زواره
نام شرکتشرکت دلتا پارس کنترل
 
زمینه همکاریITS
نام مدیر عاملاسمعیل ثنایی
نام شرکتشرکت آریا همراه رسانه
 
زمینه همکاریITS
نام مدیر عاملعلی نوری
نام شرکتشرکت صنایع کامپیوتری ایران