پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
  
  
سامانه های در حال بهره برداری:
سامانه های در حال نصب و راه اندازی:
انتقادات و پیشنهادات از عملکرد شرکت ارتباطات رهکام ایرانیان
محمد امینی
با سلام واحترام و تشکر از بابت زحمات و همچنین پل ارتباطی مابین ادارات کل و شرکت رهکام ایرانیان
هادی پورباباییpourbabaei@rahcomco.ir
تست 1
تست 2
تست 3