شرکت رهکام : مزایده و مناقصه بازگشت به صفحه قبل
 

 مناقصات

 
آگهی مناقصه شماره 940502
آگهی مناقصه شماره 940501
آگهی مناقصه شماره 961201 (تأمین تجهیزات سرور (ذخیره‌ساز) دیتا سنتر مرکزی)
آگهی مناقصه شماره 960901 (بهسازی و رفع نواقص)
آگهی مناقصه شماره 960605 (برق)
آگهی مناقصه 960604 (دوربین)
آگهی مناقصه 960603 (دکل)
آگهی مناقصه 960602 (فوندانسیون)
آگهی مناقصه 960601 (تجهیزات ایمنی و حفاظتی)
آگهی مناقصه شماره 960506 (اپراتوری)
آگهی مناقصه شماره 960407 (تامین تجهیزات سرور)
آگهی مناقصه شماره 960406 (دوربین-احداث سامانه جدید)
آگهی مناقصه شماره 960401 (گاردریل)
آگهی مناقصه شماره 960402 (فوندانسیون)
آگهی مناقصه شماره 960403 (دکل)
آگهی مناقصه شماره 960404 (دوربین)
آگهی مناقصه شماره 960405 (برقرسانی)
آگهی مناقصه شماره 960205 (نظارت و بازرسی میدانی)
آگهی مناقصه 960204 (برقرسانی)
آگهی مناقصه 951104 (برقرسانی)
آگهی مناقصه شماره 951003 (دوربین)
آگهی مناقصه شماره 951002 (دکل)
آگهی مناقصه 951001 (فوندانسیون)
آگهی مناقصه شماره 950705 (سولار)
آگهی مناقصه شماره 950704 (برقرسانی)
تمدید آگهی مناقصه شماره 950703 (دوربین)
تمدید آگهی مناقصه شماره 950702 (دکل)
تمدید آگهی مناقصه شماره 950701 (فوندانسیون)
تمدید مناقصه تجهیزات ثبت و قرائت از راه دور کنتورهای برق 950301
950121 (ارتباطات)
آگهی مناقصه شماره 941203 (دوربین)
آگهی مناقصه شماره 941202 (دکل)
آگهی مناقصه شماره 941201 (فوندانیسون)
آگهی مناقصه شماره 941104
آگهی مناقصه شماره 941103 (دوربین)
آگهی مناقصه شماره 941102 (دکل)
آگهی مناقصه شماره 941101 (فوندانسیون)
آگهی مناقصه 941003 (دوربین)
آگهی مناقصه 941002 (دکل)
آگهی مناقصه شماره 941001 (فوندانسیون)
آگهی مناقصه شماره 940905 (ارتباطات)
آگهی مناقصه شماره 940904 (برق)
آگهی مناقصه 940903 (دوربین)
آگهی مناقصه شماره 940902 (دکل)
آگهی مناقصه شماره 940901 (فوندانسیون)
آگهی مناقصه شماره 940803 (دوربین)
آگهی مناقصه شماره 940802 (دکل)
آگهی مناقصه شماره 940801 (فوندانسیون)
آگهی مناقصه شماره 940703 (دوربین)
آگهی مناقصه شماره 940702 (دکل)
آگهی مناقصه شماره 940701 (فوندانسیون)
آگهی مناقصه شماره 970401 (گاردریل)
بیشتر

کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت ارتباطات رهکام ایرانیان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"