پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
عمليات سايتاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).باز کردن منو حرکت به ست بالا
ورود به سيستم
  
نما: 
چک باکس انتخاب
ويرايش
  
اجرای سیستم انرژی خورشیدی - سولارپوشه: اجرای سیستم انرژی خورشیدی - سولار
اجرای سیستم انرژی خورشیدی - سولار
 
  
افتتاج مرکز مانتیورینگپوشه: افتتاج مرکز مانتیورینگ
افتتاج مرکز مانتیورینگ
 
  
افتتاجیه فاز پایلوتپوشه: افتتاجیه فاز پایلوت
افتتاجیه فاز پایلوت
 
  
جلسات پرسش و پاسخ مناقصاتپوشه: جلسات پرسش و پاسخ مناقصات
جلسات پرسش و پاسخ مناقصات
 
  
جلسات مرکز مدیریت راه هاپوشه: جلسات مرکز مدیریت راه ها
جلسات مرکز مدیریت راه ها
 
  
دومین همایش ملی سیستم های حمل و نقل هوشمند- بهمن 1395پوشه: دومین همایش ملی سیستم های حمل و نقل هوشمند- بهمن 1395
دومین همایش ملی سیستم های حمل و نقل هوشمند- بهمن 1395
 
  
ساخت تجهیزات عمرانی فاز 4پوشه: ساخت تجهیزات عمرانی فاز 4
ساخت تجهیزات عمرانی فاز 4
 
  
ساخت و اجرای فاز 2پوشه: ساخت و اجرای فاز 2
ساخت و اجرای فاز 2
 
  
ساخت و اجرای فاز پایلوتپوشه: ساخت و اجرای فاز پایلوت
ساخت و اجرای فاز پایلوت
 
  
عقد قرارداد با شرکت ناک همراه اولپوشه: عقد قرارداد با شرکت ناک همراه اول
عقد قرارداد با شرکت ناک همراه اول
 
  
عملیات اجرایی فاز 2پوشه: عملیات اجرایی فاز 2
عملیات اجرایی فاز 2
 
  
عملیات عمرانی فاز 4پوشه: عملیات عمرانی فاز 4
عملیات عمرانی فاز 4
 
  
مکانیابی فاز 2پوشه: مکانیابی فاز 2
مکانیابی فاز 2
 
  
مکانیابی فاز 3پوشه: مکانیابی فاز 3
مکانیابی فاز 3
 
  
نصب تجهیزات عمرانی فاز 3پوشه: نصب تجهیزات عمرانی فاز 3
نصب تجهیزات عمرانی فاز 3
 
  
نصب دوربینپوشه: نصب دوربین
نصب دوربین
 
  
نصب دوربین در محورهای فاز 2پوشه: نصب دوربین در محورهای فاز 2
نصب دوربین در محورهای فاز 2
 
  
نمایشگاه راه و شهرسازیپوشه: نمایشگاه راه و شهرسازی
نمایشگاه راه و شهرسازی
 
  
کارگاه آموزشی طرح ملی تجهیز شبکه راه های شریانی کشور به سامانه های ثبت تخلفات عبور و مرورپوشه: کارگاه آموزشی طرح ملی تجهیز شبکه راه های شریانی کشور به سامانه های ثبت تخلفات عبور و مرور
کارگاه آموزشی طرح ملی تجهیز شبکه راه های شریانی کشور به سامانه های ثبت تخلفات عبور و مرور