پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
حرکت به ست بالا
ورود به سيستم
آگهی مناقصه شماره 960602
شرکت ارتباطات رهکام ایرانیان، مجری طرح ملی تجهیز راه‌های شریانی کشور به تجهیزات ثبت تخلفات عبور و مرور، در نظر دارد به منظور انتخاب پیمانکار تأمین، نصب و اجرای فوندانسیون و سایر اجزای عمرانی سامانه‌های ثبت تخلفات سال سوم پروژه در محورهای مواصلاتی سرتاسر کشور را، از طریق مناقصۀ دو مرحله‌ای بصورت هم‌زمان به روش QBS از طریق مناقصۀ عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
برنامه زمان‌بندی شرکت در مناقصه به شرح جدول زیر است.
شرح
زمان
مهلت دریافت اسناد 
1396/06/08
مهلت ارسال اسناد به مناقصه‌گزار (پایان وقت اداری ساعت 16:30)
1396/06/08
بازگشایی پاکات (10:00 صبح)
1396/06/12
بررسی RFQ و اعلام به واجدين بالاترین امتياز كيفي
1396/06/14
?توجه: شرکت کنندگان مناقصۀ شمارۀ 960402 که تغییری در آخرین اسناد ارسالی RFQ و اسناد ارسالی RFP پاکات (الف) و (ب) ندارند می‌توانند تنها با ارسال اسناد مناقصه مهر و امضا شده و پاکت (ج) قیمت در دو پاکت جداگانه در مناقصه جاری شرکت کنند.
روش دریافت اسناد: 960602.rar
محل تحویل اسناد: تهران، خیابان وزراء (خالد اسلامبولی)، نبش خیابان هجدهم، پلاک 66، ساختمان مبین‌ایران، طبقه ششم، شرکت ارتباطات رهکام ایرانیان، مدیریت امور قراردادها. تلفن تماس: 88716233-021