پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
عمليات سايتاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).باز کردن منو حرکت به ست بالا
ورود به سيستم

شرکت رهکام

:

همه محتويات سايت

تمام لیست ها، سایت ها و کتابخانه ها در این سایت را نشان داد.
نما: 
      آيتمها آخرين اصلاح

  کتابخانه های اسناد

BPC PowerForms Binaries BPC PowerForms Binaries  This document library holds the XAP silverlight file for the BPC Power Forms Designer GUI  2 13 ماه قبل
ConnectionsLibrary ConnectionsLibrary    4 4 سال قبل
Reportslibrary1 Reportslibrary1    1 4 سال قبل
Site Collection Documents Site Collection Documents  This system library was created by the Publishing Resources feature to store documents that are used throughout the site collection.  0 4 سال قبل
SPTemp SPTemp    35 12 ماه قبل
TendersPages TendersPages  کتابخانه مناقصات  95 14 ماه قبل
آرشیو تصاویر آرشیو تصاویر    20 5 سال قبل
آمار و اطلاعات آمار و اطلاعات    225 6 سال قبل
اسناد اسناد  This system library was created by the Publishing feature to store documents that are used on pages in this site.  8 4 سال قبل
اسناد مشترک اسناد مشترک  با اضافه کردن يک سند به کتابخانه اسناد آن را با اعضای تيم به اشتراک بگذاريد.  1 4 سال قبل
اسناد مناقصات اسناد مناقصات    17 15 ماه قبل
الگوهای فرم الگوهای فرم  این کتابخانه حاوی الگوهای فرم پذیرفته شده توسط مدیر است که در این مجموعه سایت فعال شده اند.  0 5 سال قبل
اهداف و سياست هاي كلان بخش حمل و نقل جاده اي در برنامه پنچم توسعه اهداف و سياست هاي كلان بخش حمل و نقل جاده اي در برنامه پنچم توسعه    1 6 سال قبل
تشكل هاي صنفي تشكل هاي صنفي    0 5 سال قبل
تصاویر تصاویر  This system library was created by the Publishing feature to store images that are used on pages in this site.  1 4 سال قبل
دارایی های سایت دارایی های سایت   از این کتابخانه برای ذخیره فایل هایی که در صفحات این سایت وارد شده اند استفاده کنید، مانند تصاویر در صفحات ویکی.  287 14 ماه قبل
سالنامه ها سالنامه ها    0 6 سال قبل
صفحات صفحات  This system library was created by the Publishing feature to store pages that are created in this site.  58 9 ماه قبل
صفحات اطلاعیه ها و دستور العمل ها صفحات اطلاعیه ها و دستور العمل ها    2 4 سال قبل
صفحات سایت صفحات سایت  از این کتابخانه برای ایجاد و ذخیره صفحات در این سایت استفاده کنید.  9 4 سال قبل
قوانین و مقررات قوانین و مقررات    76 6 سال قبل
مناسب سازی کردن گزارش ها مناسب سازی کردن گزارش ها  این کتابخانه سند الگوهایی برای ایجاد گزارش های سفارشی تحلیلی وب برای این مجموعه سایت دارد.  0 6 سال قبل
مناقصات مناقصات    0 4 سال قبل
کتابخانه الترونیک کتابخانه الترونیک    0 4 سال قبل

  کتابخانه های تصوير

تصاویر سایت تصاویر سایت    1 6 سال قبل
تصاویر صفحه اول تصاویر صفحه اول    17 18 ماه قبل
گالري تصاوير1 گالري تصاوير1    1 5 سال قبل
گالری آرشیو تصاویر گالری آرشیو تصاویر    169 3 سال قبل
گالری تصاویر گالری تصاویر    1 5 سال قبل
لینک های پایین لینک های پایین    7 4 سال قبل
کتابخانه عکس اخبار کتابخانه عکس اخبار    127 18 ماه قبل
کتابخانه عکس مناسبت ها کتابخانه عکس مناسبت ها    1 15 ماه قبل

  ليست ها

BPC PowerWebForms Customizations BPC PowerWebForms Customizations  A custom list holding configuration info for BPC Power Forms  0 13 ماه قبل
Google Map List Google Map List  This is the Google Map List   0 4 سال قبل
HomeMessage HomeMessage    1 3 سال قبل
Sliding Toggle Submenu List Sliding Toggle Submenu List  This is Sliding Toggle Submenu List   10 4 سال قبل
Survey Survey    3 2 سال قبل
ValidUsers ValidUsers    1 4 سال قبل
اخبار اخبار    53 18 ماه قبل
ارتباط با شرکت ارتباط با شرکت    13 8 ماه قبل
اطلاعات شرکت های همکار اطلاعات شرکت های همکار    24 3 سال قبل
اطلاعیه ها و دستورالعمل ها اطلاعیه ها و دستورالعمل ها    1 4 سال قبل
اعلانات اعلانات  از ليست اعلانات برای ارسال پيام به صفحه اول سايت خود استفاده کنيد.   1 6 سال قبل
پيوندها پيوندها  از ليست پيوندها برای نگهداری پيوندهايی که ممکن است برای اعضای گروهتان جالب و سودمند باشد استفاده کنيد.  3 4 سال قبل
پیام های خوش آمد پیام های خوش آمد    17 4 سال قبل
تب ها تب ها    7 4 سال قبل
تقويم تقويم  جهت اطلاع از جلسات در پيش رو، موعد پايان کارها و ساير رويدادهای مهم از ليست تقويم استفاده کنيد.  0 6 سال قبل
دسترسی سریع دسترسی سریع    4 4 سال قبل
دسته بندی پیوندها دسته بندی پیوندها    18 6 سال قبل
راهنمای دفترچه تلفن راهنمای دفترچه تلفن    0 4 سال قبل
شرکت های همکار شرکت های همکار    4 4 سال قبل
گزارش پیشرفت پروژه ها گزارش پیشرفت پروژه ها    1 3 سال قبل
گزارش محتوا و ساختار گزارش محتوا و ساختار  Use the reports list to customize the queries that appear in the Content and Structure Tool views  7 4 سال قبل
محتوای با امکان استفاده مجدد محتوای با امکان استفاده مجدد  Items in this list contain HTML or text content which can be inserted into web pages. If an item has automatic update selected, the content will be inserted into web pages as a read-only reference, and the content will update if the item is changed. If the item does not have automatic update selected, the content will be inserted as a copy in the web page, and the content will not update if the item is changed.  3 4 سال قبل
مناقصات مناقصات    53 14 ماه قبل
وظایف وظایف  برای پيگيری کارهايی که تيم شما نيازمند تکميل آنهاست از ليست وظايف استفاده کنيد.  0 6 سال قبل
وظایف گردش کار وظایف گردش کار  This system library was created by the Publishing feature to store workflow tasks that are created in this site.  0 6 سال قبل
کتاب زرد حمل و نقل کتاب زرد حمل و نقل  کتاب زرد حمل و نقل  9 4 سال قبل

  تابلوهای بحث و تبادل نظر

بحث تیمی بحث تیمی  از بردهای بحث و گفتگو برای نگهداری مباحثات به شکل گروه های خبری در زمينه های مرتبط به تيم خود استفاده کنيد.   0 6 سال قبل
تالار گفت و گو تالار گفت و گو    0 5 سال قبل

  نظرخواهی ها

مورد نظرحواهی موجود نیست.

  سايت ها و فضاهای کاری

سایت SharePoint Supervisory  5 سال قبل

  صندوق بازيافت

صندوق بازيافت صندوق بازيافت  از اين صفحه برای بازيابی آيتمهايی که از اين سايت حذف کرده بوديد و يا پاک کردن آيتمهای حذف شده استفاده کنيد. 0